"Dăruind, vei dobândi!"
www.sarra.ro
home     despre     proiecte     donatii     sponsori     contact

 

Bine ati venit

Astazi este:


Sprijin pentru Asociatie

    Orice ajutor din partea oricui este binevenit pentru a ajuta acesti copii care au avut o soarta nu prea fericita pana acum, dar de acum pot avea una mai buna cu ajutorul tau.

mai multe detalii aici...

 

Despre noi

SCOPUL ASOCIATIEI

   Asociatia îsi propune promovarea si respectarea drepturilor copiilor si tinerilor din Romania, a mamei si a familiei.
   Scopul Asociatiei este sa cunoasca cauzele, motivele si problematica dezadaptarii familiale si sociale ale copiilor si tinerilor; sa realizeze programe privind prevenirea dezintegrarii si reinsertia familiala, comunitara si sociala a copiilor si tinerilor; asigurarea unui sprijin material rapid si eficient familiilor cu resurse materiale limitate(familii cu multi copii, familii cu venituri reduse) prin oferirea unor conditii minime necesare mentinerii copiilor în familie (ajutorul oferit acestora va fi materializat în alimente, îmbracaminte, rechizite, obiecte de uz casnic si electrice); realizarea unor Centre pentru copiii abandonati, de consiliere maternala, de spijinire pre- si post- natala a mamei si copilului, de centre de plasament a copiilor abandonati.
   Desfasurarea actiunilor asociatiei se vor realiza în etape si proiecte distincte, în mod individual sau prin colaborare cu institutiile statului care coordoneaza, potrivit Legii, activitatile sociale, medicale, educative.

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE

   Pentru realizarea scopurilor sale, Asociatia va desfasura urmatoarele activitati :
- Acordarea unei asistente complete si calificate pentru îmbunatatirea conditiilor de viata a copiilor fara camin, vaduvelor si orfanilor, batrânilor, bolnavilor, drogatilor si alcoolicilor prin sprijinirea si înfiintarea unor programe si institutii speciale (orfelinate, clinici, centre etc.) pentru îngrijirea, recuperarea si reintegrarea sociala a acestor categorii;

- Va dezvolta ajutorarea materiala a copiilor orfani , a mamelor sau a femeilor violentate, a batrânilor, a bolnavilor incurabili si a celor handicapati, precum si a unor categorii de cantine populare, sau puncte de alimentatie publica, magazine universale cu preturi reduse, ateliere de microproductie sau de servicii publice, cursuri de recalificare, cursuri de pregatire a liceenilor, gradinite de copii cu taxe reduse, alte forme de ajutorare a mamei si copilului, a tinerilor, a celor în nevoie;

- Organizarea unor activitati de distribuire de hrana, îmbracaminte, încaltaminte etc. in azile de batrâni, case de copii, spitale, familii etc;

- În vederea atingerii scopurilor educationale, Asociatia va organiza si sustine cursuri si seminarii prin centrele sale cu participarea unor profesori si a unor personalitati din diferite domenii de activitate;

- Va organiza si va participa la reuniuni interne si internationale, care au ca tema ajutorarea medicala, culturala si spirituala a oamenilor, va organiza mese rotunde, seminarii, spectacole cultural-artistice, ale întruniri de popularizare a activitatii sale;

- Va oferi ajutoare materiale unor institutii sau persoane, va încuraja artele, va oferi burse în tara si strainatate pentru perfectionare, specializare pentru studentii sau absolventii defavorizati, sau care se pregatesc în domenii apropiate scopurilor Asociatiei;

- Raspîndirea literaturii si a valorilor crestine în scopul educarii si îmbogatirii spirituale a tuturor oamenilor. Aceasta activitate va fi realizata prin organizarea de întruniri publice, dezbateri, lansari si recenzii de carte, concerte etc.;

- Va putea edita materiale proprii pentru publicitate, carti, ziare, reviste si alte publicatii de interes pentru marele public. Va organiza campanii proprii de informare a cetatenilor. Va organiza ti va participa la reuniuni interne si internationale, care au ca tema ajutorarea medicala, sociala, familiala;

- Organizarea unor actiuni în vederea colectarii de fonduri banesti precum si de materiale, alimente, îmbracaminte etc., necesare realizarii actiunilor de ajutor umanitar ale Asociatiei;

- Va colabora cu alte organizatii laice si religioase de profil, din tara si strainatate, cu Biserica pentru ca toate actiunile sale sa poarte pecetea nascatoare de viata a misiunii crestine de a-L iubi pe Dumnezeu si de a-i servi pe oameni, dorind recuperarea spirituala, morala a celor ajutati;

- Va putea desfasura activitati prevazute de lege în scopul realizarii misiunii sale si aobiectului sau de activitate inclusiv prin înfintarea unor institutii specializate (orfelinate, azile, scoli speciale, institute, societati comerciale etc.) aflate în directa legatura cu obiectul de activitate al Asociatiei.

 

 

 
Asociatia Umanitara Sarra 2005 ©. Toate drepturile rezervate